Fri December 14, 2018 | Todays Paper | Demo
Pin note Unpin note
Pin note
Unpin note

Förbund och arbetsgivare i tvist gällande tolkning av kollektivavtalet

Tvist har uppkommit om vilka bestämmelser som ska tillämpas
Läs hela artikeln här... Läs hela artikeln här... Delete
Delete
Pin note Unpin note
Pin note
Unpin note

Anställd med dyslexi blev uppsagd - var det i själva verket en s.k. fingerad arbetsbrist?

En arbetstagare har sagts upp på grund av arbetsbrist. Fråga om uppsägningen i sj&a
Läs hela artikeln här... Läs hela artikeln här... Delete
Delete
Pin note Unpin note
Pin note
Unpin note

Anställd avskedades - vilket efter förhandling ändrades till uppsägning av personliga skäl

Det är stor skillnad mellan att bli avskedad och bli uppsagd. Vid ett avsked har du ingen upps&
Läs hela artikeln här... Läs hela artikeln här... Delete
Delete
Pin note Unpin note
Activate
Inactivate

New Title test

subtitle test to display
Läs hela artikeln här... Läs hela artikeln här...
ZZZ Workpl ZZZ Workpl
Pin note Unpin note
Activate
Inactivate

News Title

Test sub title
Läs hela artikeln här... Läs hela artikeln här...
ZZZ Workpl ZZZ Workpl
Pin note Unpin note
Activate
Inactivate

Svår krock - 3 skadade

Läs hela artikeln här... Läs hela artikeln här...
ZZZ Workpl ZZZ Workpl
Pin note Unpin note
Activate
Inactivate

Hi Sushil

Check out this flow
Läs hela artikeln här... Läs hela artikeln här...
ZZZ Workpl ZZZ Workpl
Pin note Unpin note
Pin note
Unpin note
Remind me
Remind me
Collaborator
Collaborator
Change color
Change color
Add image
Archive
Archive
Undo
Undo
Redo
Redo
Clear selection
Clear selection
0 selected
Pin
Pin
Remind me
Remind me
Change color
Change color
Archive
Archive
More
More