Digitalt affärsnätverk för chefer & ledare

Ett digitalt nätverk av verifierade chefer och företagsledare från små, medelstora och stora bolag inom olika branscher och offentliga sektorn.

Become a Trusteed "Qloud ID User Today"
Follow us on twitter for more updates

Nätverket är för

Convince investors by demonstrating your understanding of how to build a scaling company.

0-49


Antal anställda

50-249


Antal anställda

+250


Antal anställda

Om nätverket

Ett digitalt nätverk av verifierade chefer och företagsledare från små, medelstora och stora bolag inom olika branscher och offentliga sektorn.

Kvalité

Våra medlemmar träffar personer med samma chefsroll, för att säkerställa att utbyte av information, erfarenheter, tips och idéer är hög relevanta. Vi kvalitetsäkrar medlemmarnas roller och bolagets storlek årligen.

Chefer får...

Convince investors by demonstrating your understanding of how to build a scaling company.

FAQ Nätverket

Här kan personer med samma roll som du ställa eller/och svara på frågor till varandra. Alla frågor och svar är anonyma och endast för medlemmar. Och inga utomstående kommer kunna ta del av de och ringa för att sälja.

Trendwatch

Trendwatch är en PublicistPlatform för företag, myndigheter eller organisationer som önskar sprida kunskap digitalt. I dagsläget har vi ca 7000 anslutna källor och drygt 30 000 artiklar indexerade inom olika områden.

Submit

Appar & Mallar

Apparna går under forskning och framsteg och är utvecklade i samråd och/eller efter förfrågan från våra kunder. Apparna är indelade i kategorier och arbetsprocesser.

Smarta Inköp

Smarta inköp är en serie av konceptlösningar i samarbete med tusentals kvalificerade leverantörer och färdigutveckladeköpprocesser. Under Smart Inköp hittar våra kunder rätt leverantör snabbt.

Karriärsdrag

Här listas karriärmöjligheter som efterfrågas av övriga medlemmar. Typiska kan vara konsultation, styrelsearbete, mentorskap och föreläsning. Många av våra medlemmar utvecklar sitt eget nätverk här.

Förmåner

Med jämna mellanrum tecknar vi fördelaktiga avtal som våra medlemmar får göra avrop på. Rabatterna upp till 90% har förhandlats. Vi tecknar endast avtal med leverantörer som är till intresse för våra medlemmar.

Chefer kan arbeta...

Convince investors by demonstrating your understanding of how to build a scaling company.

Solo

Nivå Chef - innebär att endast du har tillgång till "Chefs" utbudet i nätverket. Du kommer få tillgång till den delen av utbud som endast berör chefer och företagsledare.

Med sitt team

Nivå team - innebär att Produkt & Förmåns utbud utökas till "Chef&Team". Du kan anpassa utbudet för varje teammedlem. Förmånshantering ingår

Med hela företaget

Nivå Företag - innebär att du har full åtkomst till hela utbudet. Som chef har du en flexibel position och kan tillgång till fler produkter samt förmåner för dig och ditt företag.

O kr

Ett digitalt nätverk av verifierade chefer och företagsledare från små, medelstora och stora bolag inom olika branscher och offentliga sektorn.

99 kr

Våra medlemmar träffar personer med samma chefsroll, för att säkerställa att utbyte av information, erfarenheter, tips och idéer är hög relevanta. Vi kvalitetsäkrar medlemmarnas roller och bolagets storlek årligen.

Vad chefer tycker...

Convince investors by demonstrating your understanding of how to build a scaling company.

Trendwatch

Writer
Sheet
Show

Full-featured office editors for stunning documents, spreadsheets, and presentations.

Appstore

Docs
ShowTime
Sites

Cloud storage, audience engagement tool, website builder—designed around teams.

Professional help

Mail
Chat
Connect

Top class business email, smart team chat and a full-fledged private social network.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Välj medlemskap, ange postnummer och antal anställda och se årskostnad

Läs mer om medlemskapet