Pin note Unpin note
Pin note
Unpin note

Förbund och arbetsgivare i tvist gällande tolkning av kollektivavtalet

Tvist har uppkommit om vilka bestämmelser som ska tillämpas
Läs hela artikeln här... Läs hela artikeln här... Delete
Delete
Pin note Unpin note
Pin note
Unpin note

Arbetsgivare missgynnade föräldralediga anställda

Academic Work tillämpar en prestationslön vid arbete över ett viss antal timmar till
Läs hela artikeln här... Läs hela artikeln här... Delete
Delete
Pin note Unpin note
Pin note
Unpin note

Anställd med dyslexi blev uppsagd - var det i själva verket en s.k. fingerad arbetsbrist?

En arbetstagare har sagts upp på grund av arbetsbrist. Fråga om uppsägningen i sj&a
Läs hela artikeln här... Läs hela artikeln här... Delete
Delete
Pin note Unpin note
Pin note
Unpin note

Anställd avskedades - vilket efter förhandling ändrades till uppsägning av personliga skäl

Det är stor skillnad mellan att bli avskedad och bli uppsagd. Vid ett avsked har du ingen upps&
Läs hela artikeln här... Läs hela artikeln här... Delete
Delete
Pin note Unpin note
Pin note
Unpin note

Arbetsgivare och förbundet är oense om antalet dagar arbetstidsförkortning som gäller i kollektivavtalet

Förbundet menar att arbetstidsförkortningen för nytillkomna företag ska vara sex
Läs hela artikeln här... Läs hela artikeln här... Delete
Delete

Subscribe

Mer HR Nyheter

Pin note Unpin note
Pin note
Unpin note

Arbetsgivare sade upp anställd efter 38 år efter att bolaget övergått till en mer Lean-organisation

Har bolaget genom arbetsbefrielsen vidtagit en avstängning i strid mot 34 § andra stycket
Läs hela artikeln här... Läs hela artikeln här... Delete
Delete
Pin note Unpin note
Pin note
Unpin note

lärare blev av med anställning utan uppsägning

Universitetet har ansetts skyldigt att lämna besked om att läraren inte kommer att få
Läs hela artikeln här... Läs hela artikeln här... Delete
Delete
Pin note Unpin note
Pin note
Unpin note

hade lönsamhetsproblem, sänkte butikspersonalens lön - godkänns av AD

Coop Forum Marieberg erbjöd arbetstagare fortsatt anställning men med lägre lön
Läs hela artikeln här... Läs hela artikeln här... Delete
Delete

Premium kunder

General

Setup 60% complete
Step 4/5

Get copies of your email into Help Scout

Don't worry, we'll just make a copy. The emails in your original mailbox will remain untouched.
Then verify that it's set up by sending a test email.
När du vill veta mer
Pin note Unpin note
Pin note
Unpin note

3 anställda förare nekades fortsatt anställning efter att de fyllt 70 år

Bolaget har särbehandlat de anställda enligt diskrimineringslagen. Frågan är do
Läs hela artikeln här... Läs hela artikeln här... Delete
Delete
När du vill veta mer
Pin note Unpin note
Pin note
Unpin note

Anställd hävdar att arbetsgivaren gjort sig skyldigt till turordningsbrott

Arbetsgivaren menar att den uppsagda inte haft tillräckliga kvalifikationer för ett antal
Läs hela artikeln här... Läs hela artikeln här... Delete
Delete
När du vill veta mer
Pin note Unpin note
Pin note
Unpin note

Kollektivavtalstolkning - kan man tillgodoräkna sig anställningstid vid anställningsöverlåtelse?

Arbetsgivarens tolkning av kollektivavtalet gällande uppsägning ifrågasattes av Unio
Läs hela artikeln här... Läs hela artikeln här... Delete
Delete
När du vill veta mer
Pin note Unpin note
Pin note
Unpin note

25 anställda hamnarbetare gick ut i olovlig strejk - skadeståndstvist

En del av tvisten gäller om de 25 arbetstagarna hos bolaget den har vidtagit en olovlig strids&
Läs hela artikeln här... Läs hela artikeln här... Delete
Delete
När du vill veta mer
Pin note Unpin note
Pin note
Unpin note

Arbetsgivare väckte talan mot 2 tidigare arbetstagare gällande brott mot företagshemlighetslagen

Men talan avvisas då arbetstagarna var medlemmar i arbetstagarorganisationen, vilken gjorde ar
Läs hela artikeln här... Läs hela artikeln här... Delete
Delete
När du vill veta mer
Pin note Unpin note
Pin note
Unpin note

Revisor tog med sig kunder vid byte av arbetsplats

I anställnings avtalet finns en bestämmelse om att en partner vars anställning upph&o
Läs hela artikeln här... Läs hela artikeln här... Delete
Delete
När du vill veta mer
Pin note Unpin note
Pin note
Unpin note

Arbetsgivare sa upp anställd via telefon utan grund

Orsaken till uppsägningen var att hon uppmärksammat bolaget på allvarliga missfö
Läs hela artikeln här... Läs hela artikeln här... Delete
Delete
När du vill veta mer
Pin note Unpin note
Pin note
Unpin note

Anställdes tre gånger av bolaget för allmänna visstidsanställningar. - är anställningsformen godkänd?

Parterna är oense om anställningsformen allmän visstidsanställning är till&
Läs hela artikeln här... Läs hela artikeln här... Delete
Delete
När du vill veta mer
Pin note Unpin note
Pin note
Unpin note

Arbetsgivare sade upp anställd efter 38 år efter att bolaget övergått till en mer Lean-organisation

Har bolaget genom arbetsbefrielsen vidtagit en avstängning i strid mot 34 § andra stycket
Läs hela artikeln här... Läs hela artikeln här... Delete
Delete
När du vill veta mer
Pin note Unpin note
Pin note
Unpin note

anställde personal i enskild firma för arbete som skulle utföras i Aktiebolag med samma namn

Tvisten vid tingsrätten gäller om arbetsgivaren ska betala allmänt och ekonomiskt sk
Läs hela artikeln här... Läs hela artikeln här... Delete
Delete
När du vill veta mer
Pin note Unpin note
Pin note
Unpin note

bröt mot tillträdesförbud på militärt skyddsobjekt

Opålitlighet i säkerhetshänseende utgör saklig grund för uppsägning!
Läs hela artikeln här... Läs hela artikeln här... Delete
Delete
När du vill veta mer
Pin note Unpin note
Pin note
Unpin note

flaggade om för hög arbetsbelastning - blev avskedad

Arbetsgivaren & anställd diskuterade förslag till lösning men kom inte fram till
Läs hela artikeln här... Läs hela artikeln här... Delete
Delete
Pin note Unpin note
Pin note
Unpin note
Remind me
Remind me
Collaborator
Collaborator
Change color
Change color
Add image
Archive
Archive
More
More
Undo
Undo
Redo
Redo
Clear selection
Clear selection
0 selected
Pin
Pin
Remind me
Remind me
Change color
Change color
Archive
Archive
More
More