Mon February 26, 2024 | Todays Paper | Demo
Pin note Unpin note
Pin note
Unpin note

Mäklare stal kundregister från sina kollegor

En mäklare vid ett fastighetsmäklarföretag har ändrat i företagets internre
Läs hela artikeln här... Läs hela artikeln här... Delete
Delete
Pin note Unpin note
Pin note
Unpin note

VD startade konkurrerande verksamhet under pågående anställning

Fortfarande anställd grundade en VD och en projektledare ett bolag som skulle bedriva en konku
Läs hela artikeln här... Läs hela artikeln här... Delete
Delete

Subscribe

Lediga tjänster

Lediga tjänster

Mer HR Nyheter

Pin note Unpin note
Pin note
Unpin note

Mäklare stal kundregister från sina kollegor

En mäklare vid ett fastighetsmäklarföretag har ändrat i företagets internre
Läs hela artikeln här... Läs hela artikeln här... Delete
Delete

Premium kunder

När du vill veta mer
Pin note Unpin note
Pin note
Unpin note

Anställda planerade och förberedde en konkurrerande verksamhet under pågående anställning

De har aktivt sökt påverka samtliga kunder till att avsluta sina avtal och följa med
Läs hela artikeln här... Läs hela artikeln här... Delete
Delete
När du vill veta mer
Pin note Unpin note
Pin note
Unpin note

Anställd registrerade falska försäljningar och blev tagen på bar gärning

Efter avskedande försökte den anställda få skadestånd och ogiltigför
Läs hela artikeln här... Läs hela artikeln här... Delete
Delete
När du vill veta mer
Pin note Unpin note
Pin note
Unpin note

Säljare tog anställning hos direktkonkurrent och fick kunder att säga upp avtal med tidigare bolag

Arbetsdomstolen dömer säljaren till ett skadestånd på ca 5 miljoner kronor f&o
Läs hela artikeln här... Läs hela artikeln här... Delete
Delete
När du vill veta mer
Pin note Unpin note
Pin note
Unpin note

Tre anställda tog anställning hos konkurrent och orsakade tidigare arbetsgivare en förlust med 2,1 miljoner kronor

Kopierade filer, tecknade om avtal med kunder och stal prisuträkningsformler. Brott mot lojalit
Läs hela artikeln här... Läs hela artikeln här... Delete
Delete
När du vill veta mer
Pin note Unpin note
Pin note
Unpin note

attesterade sina egna tidrapporter i strid med arbetsgivarens godkännande

Arbetsdomstolen dömer till arbetsgivarens fördel
Läs hela artikeln här... Läs hela artikeln här... Delete
Delete
När du vill veta mer
Pin note Unpin note
Pin note
Unpin note

Anställd överförde väsentliga delar av arbetsgivarens kunddatabas innan han tog anställning hos konkurrent

Tvisten gäller bl.a. rättegångshinder på grund av skiljeklausul. Samt om en ar
Läs hela artikeln här... Läs hela artikeln här... Delete
Delete
När du vill veta mer
Pin note Unpin note
Pin note
Unpin note

Frisör har meddelat kunder från tidigare arbetsgivare att hon bytt salong

Är frisören skadeståndsskyldig mot den tidigare arbetsgivaren för brott mot b.l
Läs hela artikeln här... Läs hela artikeln här... Delete
Delete
När du vill veta mer
Pin note Unpin note
Pin note
Unpin note

Arbetsgivare påtvingade anställd oskälig konkurrensklausul

Revisorn skulle under två år efter att anställningen hade upphört till sin tid
Läs hela artikeln här... Läs hela artikeln här... Delete
Delete
När du vill veta mer
Pin note Unpin note
Pin note
Unpin note

Anställda förorsakade att arbetsgivare förlorade sitt uppdrag

Tvisten gäller om två anställda brutit mot lojalitetsplikten i anställningsf&ou
Läs hela artikeln här... Läs hela artikeln här... Delete
Delete
När du vill veta mer
Pin note Unpin note
Pin note
Unpin note

Anställd partner trotsade partneravtalet och tog anställning hos konkurrent

Enligt detta avtal gäller att en partner som säger upp sin anställning hos Grant Thor
Läs hela artikeln här... Läs hela artikeln här... Delete
Delete
När du vill veta mer
Pin note Unpin note
Pin note
Unpin note

VD förbättrade resultatet och på så vis sin bonus

Semesterlön ska beräknas på riktigt beräknade bonusbelopp. D.S., som varit vd f
Läs hela artikeln här... Läs hela artikeln här... Delete
Delete
När du vill veta mer
Pin note Unpin note
Pin note
Unpin note

Anställd tog med sig 21 kunder till konkurrent

En redovisningskonsult har anställts av ett revisionsföretag och i samband därmed &o
Läs hela artikeln här... Läs hela artikeln här... Delete
Delete
Pin note Unpin note
Pin note
Unpin note
Remind me
Remind me
Collaborator
Collaborator
Change color
Change color
Add image
Archive
Archive
Undo
Undo
Redo
Redo
Clear selection
Clear selection
0 selected
Pin
Pin
Remind me
Remind me
Change color
Change color
Archive
Archive
More
More