Wed November 21, 2018 | Todays Paper | Demo | 50°F
Pin note Unpin note
Pin note
Unpin note

Förbund och arbetsgivare i tvist gällande tolkning av kollektivavtalet

Tvist har uppkommit om vilka bestämmelser som ska tillämpas
Läs hela artikeln här... Läs hela artikeln här... Delete
Delete
Pin note Unpin note
Pin note
Unpin note

Arbetsgivare missgynnade föräldralediga anställda

Academic Work tillämpar en prestationslön vid arbete över ett viss antal timmar till
Läs hela artikeln här... Läs hela artikeln här... Delete
Delete
Pin note Unpin note
Pin note
Unpin note

Anställd med dyslexi blev uppsagd - var det i själva verket en s.k. fingerad arbetsbrist?

En arbetstagare har sagts upp på grund av arbetsbrist. Fråga om uppsägningen i sj&a
Läs hela artikeln här... Läs hela artikeln här... Delete
Delete
Pin note Unpin note
Pin note
Unpin note

Mäklare stal kundregister från sina kollegor

En mäklare vid ett fastighetsmäklarföretag har ändrat i företagets internre
Läs hela artikeln här... Läs hela artikeln här... Delete
Delete
Pin note Unpin note
Pin note
Unpin note

VD startade konkurrerande verksamhet under pågående anställning

Fortfarande anställd grundade en VD och en projektledare ett bolag som skulle bedriva en konku
Läs hela artikeln här... Läs hela artikeln här... Delete
Delete
Pin note Unpin note
Pin note
Unpin note

Anställda startade konkurrerande verksamhet och sa sedan upp sig

Två arbetstagare har startat ett nytt, med arbetsgivaren konkurrerande, företag och d
Läs hela artikeln här... Läs hela artikeln här... Delete
Delete
Pin note Unpin note
Activate
Inactivate

interimistiskt förordnande

M.M. avskedades den 12 februari 2018. Som grund för avskedandet har Baneservice hänfört sig till
Läs hela artikeln här... Läs hela artikeln här...
ZZZ Workpl ZZZ Workpl
Published
Published
Collaborator
Collaborator
Add image
Archive
Archive
More
More
Pin note Unpin note
Activate
Inactivate

Promemoria om förstärkt rehabilitering för återgång i arbete

Socialdepartementet har i promemoria Ds 2017:9 lämnat förslag om hur individens rehabilitering kan
Läs hela artikeln här... Läs hela artikeln här...
ZZZ Adv. V ZZZ Adv. V
Published
Published
Collaborator
Collaborator
Add image
Archive
Archive
More
More
Pin note Unpin note
Activate
Inactivate

Skydd mot repressalier vid larm om allvarliga missförhållanden

I vårt nyhetsbrev i april 2016 berättade vi om att regeringen har överlämnat en proposition till
Läs hela artikeln här... Läs hela artikeln här...
ZZZ Adv. V ZZZ Adv. V
Published
Published
Collaborator
Collaborator
Add image
Archive
Archive
More
More
Pin note Unpin note
Activate
Inactivate

Fråga om diskriminering – AD 2017 nr 65

En tandläkare har vid arbetet med patienter använt engångsärmar för att av religiösa skäl sky
Läs hela artikeln här... Läs hela artikeln här...
ZZZ Adv. V ZZZ Adv. V
Published
Published
Collaborator
Collaborator
Add image
Archive
Archive
More
More
Pin note Unpin note
Pin note
Unpin note
Remind me
Remind me
Collaborator
Collaborator
Change color
Change color
Add image
Archive
Archive
Undo
Undo
Redo
Redo
Clear selection
Clear selection
0 selected
Pin
Pin
Remind me
Remind me
Change color
Change color
Archive
Archive
More
More